KURIKULUM

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

 

GARIS-GARIS BESAR

PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

 

P R O D U K T I F

 

BIDANG KEAHLIAN PELAYARAN

PROGRAM KEAHLIAN NAUTIKA KAPAL NIAGA

 

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

EDISI 1999

 

 1. POLA PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 2.  

  AHLI NAUTIKA

  TINGKAT IV

   

  MUALIM

  PERIKANAN LAUT II

  AHLI TEKNIKA

  TINGKAT IV

  AHLI MESIN KAPAL II

   

   

   

   

   

   

   

  PELAYARAN KAPAL NIAGA

   

  NAUTIKA KAPAL PENANGKAPAN IKAN

   

  OPERASI PENANGKPAN IKAN

   

   

   

  PENGOPERASIAN, PERAWATAN, DAN PERBAIKAN PEMESINAN KAPAL NIAGA

   

   

   

  PENGOPERASIAN, PERAWATAN, DAN PERBAIKAN PEMESINAN KAPAL PENANGKAPAN IKAN

  NAUTIKA KAPAL

  NIAGA

  NAUTIKA KAPAL

  PENANGKAPAN IKAN

  TEKNIKA KAPAL

  NIAGA

  TEKNIKA KAPAL

  PENANGKAPAN IKAN

  PELAYARAN

 3. TUJUAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

PROGRAM KEAHLIAN NAUTIKA KAPAL NIAGA

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) program keahlian Nautika Kapal Niaga sebagai bagian dari pendidikan menengah bertujuan menyiapkan siswa/ tamatan :

 1. Memasuki lapangan kerja serta dapat mengembangkan sikap profesional dalam lingkup keahlian Pelayaran, khususnya Nautika Kapal Niaga;
 2. Mampu memilih karir, mampu berkompetisi dan mampu mengembangkan diri dalam lingkup keahlian Pelayaran, khususnya Nautika Kapal Niaga;
 3. Menjadi tenaga kerja tingkat menengah untuk mengisi kebutuhan dunia usaha dan industri pada saat ini maupun masa yang akan datang dalam lingkup keahlian Pelayaran, khususnya Nautika Kapal Niaga;
 4. Menjadi warga negara yang produktif, adaptif dan kreatif.

 

 1. JABATAN DAN LINGKUP PEKERJAAN
 2. Jabatan tamatan program keahlian ini adalah Ahli Nautika tingkat IV, dalam lingkup pekerjaan Pelayaran Kapal Niaga.

   

 3. KOMPETENSI TAMATAN
 4. Tamatan program keahlian Nautika Kapal Niaga dapat menampilkan diri sebagai manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian yang mantap dan mandiri serta mempunyai tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

  Kompetensi produktif yang dimiliki tamatan program keahlian Nautika Kapal Niaga adalah seperti tercantum pada profil kompetensi tamatan berikut :

  PROFIL KOMPETENSI TAMATAN

  PROGRAM KEAHLIAN NAUTIKA KAPAL NIAGA

  Kompetensi

   

  Sub Kompetensi

   

   

   

   

  A.

  Menerapkan Hukum Laut dan Hukum Perkapalan

   

  A1.

  Mengidentifikasi hukum laut yang berkaitan dengan pelayaran

   

  A2.

  Mengidentifikasi jenis perairan di laut dan fungsi serta batas daerah pelayaran

   

  A3.

  Mengidentifikasi perjanjian bilateral dan internasional yang berkaitan dengan pelayaran

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  A4.

  Menerapkan hukum laut pada berbagai situasi dan kondisi pelayaran

   

  A5.

  Mengidentifikasi organisasi perkapalan

   

  A6.

  Mengidentifikasi fungsi dan peran masing-masing bagian dalam organisasi perkapalan

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  A7.

  Mengidentifikasi hak dan tanggung jawab setiap tingkat dan jabatan pelaut di atas kapal, dokumen dan peraturan SOLAS

   

  A8.

  Menerapkan hukum perkapalan pada berbagai situasi dan kondisi pelayaran

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  B.

  Menerapkan prosedur darurat

   

  B1.

  Menerapkan prosedur penyelamatan kapal, awak kapal, dan muatan pada berbagai kondisi darurat

   

  B2.

  Menerapkan prosedur penyelamatan orang di laut

   

  B3.

  Memberikan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  B4.

  Menggunakan peralatan penolong

   

  B5.

  Menggunakan alat pemadam kebakaran

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  C.

  Menerapkan prosedur keselamatan pelayaran

   

  C1.

  Menerapkan peraturan internasional tentang pencegahan tubrukan di laut (P2TL)

   

  C2.

  Menerapkan prosedur jaga laut

   

  C3.

  Mengidentifikasi jenis dan fungsi lampu navigasi dan sosok benda

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  C4.

  Mengidentifikasi tanggung jawab antar kapal

   

  C5.

  Menggunakan garis haluan sesuai dengan ketentuan umum tentang rute kapal

   

  C6.

  Mengoperasikan radar

  D.

  Menerapkan standar kelayakan laut

   

  D1.

  Mengidentifikasi Bangunan Kapal

   

  D2.

  Menggambar skema dan menyebutkan mana bagian kapal dan fungsinya

   

  D3.

  Mengidentifikasi tipe kapal, ukuran, dan fungsinya

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  D4.

  Menentukan persyaratan kedap air

   

  D5.

  Melakukan pencegahan karat dan teritip

   

  D6.

  Menghitung dan menetapkan keseimbangan kapal, trim, dan kekuatan pelengkapannya

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  D7.

  Menetapkan perpindahan titik apung (COB) dan titik berat (COG) berkenaan dengan bongkar, muat dan perpindahan muatan

   

  D8.

  Menghitung pengurangan daya apung karena kandas dan kebocoran kapal

   

  D9.

  Merawat Konstruksi Bangunan Kapal

  E.

  Melakukan prosedur pencegahan polusi laut

   

  E1.

  Mengidentifikasi prinsip umum lingkungan hidup

   

  E2.

  Menerapkan prosedur pencegahan polusi laut (Marpol 71 dan 78 serta Annex I dan II)

   

  E3.

  Mengoperasikan dan merawat peralatan pencegah pencemaran laut

   

   

   

   

   

   

   

  F.

  Melakukan karantina dan menjaga sanitasi

   

  F1.

  Mengidentifikasi berbagai jenis penyakit menular yang membahayakan penumpang dalam pelayaran dan pencegahannya

   

  F2.

  Mengidentifikasi

  Daerah pelayaran tertentu yang membahayakan kesehatan penumpang dalam pelayaran

   

  F3.

  Melakukan karantina terhadap si sakit di atas kapal

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  F4.

  Menjaga kebersihan instalasi sanitasi di atas kapal

   

  F5.

  Menjaga keamanan berkomunikasi dengan si sakit di atas kapal

   

  F6.

  Menginformasikan keberadaan si sakit dengan penyakit manular pada pelabuhan tujuan

   

   

   

   

   

   

   

  G.

  Melakukan komunikasi dan Mersar

   

  G1.

  Melakukan komunikasi dengan kode isyarat visual

   

  G2.

  Melakukan komunikasi dengan kode isyarat bunyi

   

  G3.

  Melakukan komunikasi dengan telepon dan komunikasi radio

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  G4.

  Mengidentifikasi jenis dan fungsi tanda-tanda bahaya

   

  G5.

  Menggunakan isyarat bahaya darurat

   

  G6.

  Melakukan SAR untuk kapal lain sesuai standar prosedur yang ditentukan

  H.

  Melaksanakan kerja bangku

   

  H1.

  Mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi metal dan non-metal

   

  H2.

  Mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi ferro dan non-ferro

   

  H3.

  Mengidentifikasi dan memilih bahan sesuai dengan keperluan

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  H4.

  Mengidentifikasi besi tuang dan menyebutkan campurannya

   

  H5.

  Melakukan aplikasi pekerjaan panas

   

  H6.

  Memotong bahan dengan menggunakan alat potong

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  H7.

  Membuat sambungan tetap dengan las, keling, dan solder

   

  H8.

  Membuat sambungan tidak tetap

   

  H9.

  Menajamkan bahan dengan alat penajam

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  H10.

  Meratakan permukaan bahan dengan alat perata (kikir)

   

  H11.

  Membuat lubang dengan alat pelubang sesuai dengan kebutuhan

   

  H12.

  Melakukan penyepuhan, menormalkan logam,pengeratan, dan pemanasan

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  H13.

  Melakukan pekerjaan bubut rata, ulir, dan bubut dalam

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I.

  Membuat berbagai simpul dan kebutuhan tali-menali di kapal

   

  I1.

  Mengidentifikasi jenis, sifat dan fungsi tali yang dipergunakan di kapal

   

  I2.

  Mengidentifikasi jenis, sifat dan fungsi simpul serta bahan yang tepat

   

  I3.

  Membuat simpul dalam tali-menali yang dipergunakan di kapal

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  I4.

  Merawat tali di kapal

   

  I5.

  Menggunakan dan merawat kerek/takal

   

  I6.

  Menggunakan alat berlabuh jangkar

   

   

   

   

   

   

   

  J.

  Menerapkan dasar kelistrikan dan elektronika

   

  J1.

  Memasang dan merawat instalasi penerangan kapal

   

  J2.

  Mengoperasikan dan merawat peralatan elektronika di kapal

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  K.

  Melakukan pelayaran datar, menentukan posisi dan arah kapal

   

  K1.

  Menjangka peta

   

  K2.

  Merencanakan pelayaran

   

  K3.

  Menghitung arah haluan kapal

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  K4.

  Menghitung deviasi haluan kapal

   

  K5.

  Menghitung haluan dan jarak

   

  K6.

  Menentukan posisi kapal dengan memanfaatkan benda-benda darat

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  K7.

  Menentukan posisi kapal dengan memanfaatkan alat navigasi dan lampu suar

   

  K8.

  Menentukan posisi duga, menetapkan arah angin, dan arus laut

   

  K9.

  Memperkirakan kecepatan kapal

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  K10.

  Menentukan posisi kapal dengan RDF, radar dan GPS

   

  K11.

  Memanfaatkan publikasi navigasi untuk menentukan posisi dan arah kapal

   

  K12.

  Memanfaatkan informasi pasang surut, memanfaatkan peringatan radio dan informasi

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  K13.

  Menerapkan sistem pelampungan

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  L.

  Mengoperasikan peralatan navigasi

   

  L1.

  Mengoperasikan peralatan navigasi biasa

   

  L2.

  Mengoperasikan peralatan navigasi elektronika

   

  L3.

  Mengoperasikan peralatan navigasi satelit

   

   

   

   

   

   

   

  M.

  Melakukan olah gerak dan pengendalian kapal

   

  M1.

  Mengidentifikasi perlengkapan olah gerak kapal

   

  M2.

  Mengemudikan kapal maju, mundur, cikar kanan, dan cikar kiri

   

  M3.

  Merapatkan kapal dan berlabuh jangkar

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  M4.

  Meninggalkan pelabuhan

   

  M5.

  Melakukan olah gerak di laut lepas

   

  M6.

  Melakukan olah gerak kapal pada cuaca buruk

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  M7.

  Menerapkan olah gerak kapal pada prosedur landing (mengandaskan bagian haluan kapal)

   

  M8.

  Mengidentifikasi sistem kemudi otomatis dan cara bekerjanya

   

  M9.

  Mengidentifikasi sifat dan fungsi kemudi manual dan otomatis

   

   

   

   

   

   

   

  N.

  Menerapkan pengetahuan geografi dan meteorologi pada pelayaran

   

  N1.

  Membaca peta pelayaran dan menentukan koordinat

   

  N2.

  Mengidentifikasi suhu, udara, angin, dan pengaruhnya terhadap pelayaran

   

  N3.

  Mengidentifikasi awan, gelombang, dan pengaruhnya terhadap pelayaran

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  N4.

  Menggunakan peralatan meteorologi

   

  N5.

  Memanfaatkan informasi cuaca laut pelayaran

   

  N6.

  Menerapkan informasi meteorologi pada pelayaran

   

   

   

   

   

   

   

  O.

  Menangani muatan dan memelihara keseimbangan pada kapal niaga

   

  O1.

  Mengidentifikasi palka berdasarkan ukuran palka dan jenis kapal

   

  O2.

  Mengklasifikasi jenis muatan dan memisahkan muatan berdasarkan sifat dan keamanan bahan

   

  O3.

  Menetapkan cara bongkar dan muat berdasarkan jenis muatan

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  O4.

  Mempersiapkan ruang muat berdasarkan jenis, berat, jumlah, dan keamanan bahan serta daerah tujuan

   

  O5.

  Melakukan bongkar muat dan memelihara keseimbangan kapal

   

   

  P.

  Melakukan pelayaran astronomi, menentukan posisi dan arah kapal

  P1.

  Merencanakan pelayaran

  P2.

  Memanfaatkan benda angkasa untuk menentukan posisi kapal

  P3.

  Mengetahui kesalahan dan menentukan koreksi pada kompas magnetik

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  P4.

  Mengidentifikasi informasi cuaca laut pelayaran

   

  P5.

  Mengidentifikasi berbagai sistem cuaca

   

  P6.

  Melakukan prosedur pelaporan dan menerapkan sistem pencatatan

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  P7.

  Menerapkan informasi meteorologi

   

   

   

   

  Q.

  Menguasai fungsi pemesinan dan perlengkapan kapal

  Q1.

  Mengidentifikasi jenis dan cara bekerja mesin utama

  Q2.

  Mengidentifikasi sistem kemudi otomatis dan cara bekerjanya

  Q3.

  Mengidentikasi perubahan kemudi manual ke otomatis dan sebaliknya

  R.

  Menangani muatan pada kapal niaga

  R1.

  Mempersiapkan ruang muat berdasarkan jenis, berat, jumlah, dan keamanan bahan serta daerah tujuan

  R2.

  Mengidentifikasi dan menangani muatan curah kering, curah basah/cairan

  R3.

  Mengidentifikasi dan menangani muatan geladak

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  R4.

  Menangani muatan peti kemas dan muatan berat lainnya

   

   

   

   

  S.

  Mampu melayarkan kapal niaga

  S1.

  Merencanakan, melaksanakan pelayaran dan menentukan posisi kapal

  S2.

  Melakukan tindakan dalam keadaan darurat

  S3.

  Menerapkan prosedur isyarat bahaya

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  S4.

  Melakukan olah gerak dan mengendalikan kapal

   

  S5.

  Melakukan bongkar muat, menjaga muatan dan melaksanakan administrasi

   

  S6.

  Menerapkan prosedur antipencemaran laut

 5. SUSUNAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

KEAHLIAN NAUTIKA KAPAL NIAGA

PROGRAM

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

JAM PEMBELAJARAN

Tk. I

Tk. II

Tk. III

PROGRAM NORMATIF

 1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 2. Pendidikan Agama
 3. Bahasa dan Sastra Indonesia
 4. Pendidikan Jasmani dan Kesehatan
 5. Sejarah Nasional dan Sejarah Umum

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

32

32

32

32

32

PROGRAM ADAPTIF

 1. Matematika
 2. Bahasa Inggris
 3. Fisika
 4. Kimia
 5. Komputer
 6. Kewirausahaan

240

120

120

80

80

40

240

120

120

80

-

40

96

48

48

32

-

32

PROGRAM PRODUKTIF

 1. Hukum Laut dan Hukum Perkapalan
 2. Prosedur Darurat dan Keselamatan Pelayaran
 3. Standar Kelayakan Laut
 4. Pencegahan Polusi, Karantina dan Sanitasi
 5. Komunikasi dan Mersar
 6. Kerja Bangku dan Tali-Menali
 7. Dasar Kelistrikan dan Elektronika
 8. Pelayaran Datar
 9. Perlengkapan dan Alat Bantu Navigasi
 10. Olah Gerak dan Pengendalian Kapal
 11. Geografi dan Meteorologi Terapan
 12. Penanganan Muatan dan Keseimbangan Kapal
 13. Pelayaran Astronomi
 14. Pemesinan dan Perlengkapan Kapal
 15. Penanganan Muatan
 16. Paket Keahlian :

 • Pelayaran Kapal Niaga

120

100

180

100

140

140

140

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

220

180

220

160

220

-

-

-

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

280

224

80

800

JUMLAH JAM PEMBELAJARAN

2000

2000

1800

Keterangan :

 1. Waktu pembelajaran efektif per tahun untuk tingkat I dan II minimum 40 minggu dan untuk tingkat III minimum 36 minggu; jam pembelajaran per minggu maksimum 50 jam @ 45 menit.
 2. Jam pembelajaran adalah alokasi waktu untuk pelaksanaan PBM termasuk evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif yang dimaksud adalah tes untuk satu atau beberapa pokok bahasan dalam program normatif dan adaptif, dan tes untuk setiap pencapaian suatu kompetensi tertentu dalam program produktif.
 3. Pelaporan administratif dan akademik kemajuan program pendidikan dan pelatihan dilakukan setiap semester atau minimal 2 kali setiap tahun pembelajaran.
 4. Alokasi waktu pembelajaran praktek dalam program produktif minimum 70% (teori maksimum 30%).
 5. Pengaturan waktu pembelajaran dalam bentuk jadwal mingguan dalam 1 tahun dilakukan oleh masing-masing sekolah dengan memperhatikan :

 1. Keutuhan dan ketuntasan penguasaan kompetensi;
 2. Kesinambungan proses pembelajaran;
 3. Efisiensi penggunaan sumber daya pendidikan.

 1. Paket Keahlian produktif dilaksanakan di industri atau sebagian di sekolah.
 2. Waktu praktik kerja industri diatur sebagai berikut :

 1. Minimum 6 bulan kerja, mengikuti minggu dan jam kerja industri;
 2. Boleh lebih 6 bulan kerja jika kegiatan bekerja di industri memberi nilai tambah yang lebih tinggi bagi industri maupun bagi siswa yang bersangkutan;
 3. Kegiatan di industri dapat dimulai dari tingkat I dengan catatan industri yang bersangkutan mampu memberi keterampilan dasar dan sebaiknya tidak langsung bekerja di lini produksi.

 1. DESKRIPSI PEMBELAJARAN PROGRAM PRODUKTIF
 1. HUKUM LAUT DAN HUKUM PERKAPALAN

Tingkat I : 120 Jam Pembelajaran

 

NO.

KOMPETENSI/

SUB KOMPETENSI

PEMBELAJARAN

PENGETAHUAN

KETERAMPILAN

A.

Menerapkan Hukum Laut dan Hukum Perkapalan

 

 

A1.

Mengidentifikasi hukum laut yang berkaitan dengan pelayaran

 • Hukum maritim
 • Peraturan SOLAS
 • Menerapkan hukum laut yang berkaitan dengan pelayaran
 • A2.

  Mengidentifikasi jenis perairan di laut dan fungsi serta batas daerah pelayaran

  • Laut internasional
  • Laut bebas
  • Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
  • Daerah –daerah pelayaran dan batasnya
 • Mengelompokkan jenis perairan di laut pada peta
 • Menunjukkan pada peta daerah pelayaran, batas-batas dan fungsinya
 • Menunjukkan pada peta laut internasional dan laut bebas
 • Menunjukkan pada peta zona ekonomi eksklusif
 • A3.

  Mengidentifikasi perjanjian bilateral dan internasional yang berkaitan dengan pelayaran

  • Perjanjian nasional dan internaional
 • Menerapkan perjanjian bilateral dan internasional yang berkaitan dengan kasus-kasus pelayaran
 • A4.

  Menerapkan hukum laut pada berbagai situasi dan kondisi pelayaran

  • Penerapan hukum laut pada berbagai situasi dan kondisi pelayaran
 • Memecahkan masalah melalui studi kasus sesuai dengan ketentuan IMO
 • A5.

  Mengidentifikasi organisasi perkapalan

  • Struktur organisasi usaha perkapalan
 • Melaksanakan sistem kerja di kapal
 • A6.

  Mengidentifikasi fungsi dan peran masing-masing bagian dalam organisasi perkapalan

  • Tanggung jawab setiap jabatan dalam organisasi perkapalan
  • Peratauran pengawakan kapal
  • Pekerja kapal
 • Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan jabatan dalam struktur organisasi usaha perkapalan
 • Menggunakan dokumen kapal sesuai dengan fungsinya
 • A7.

  Mengidentifikasi hak dan tanggung jawab setiap tingkat dan jabatan pelaut di atas kapal, dokumen dan peraturan SOLAS

  • Hak dan tanggung jawab pelaut di atas kapal
  • Berbagai jenis dokumen kapal
 • Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pelaut di atas kapal sesuai dengan peraturan SOLAS
 • A8.

  Menerapkan hukum perkapalan pada berbagai situasi dan kondisi pelayaran

  • Penerapan hukum perkapalan pada berbagai situasi dan kondisi pelayaran
 • Memecahkan masalah melalui studi kasus
  1. PROSEDUR DARURAT DAN KESELAMATAN PELAYARAN

  Tingkat I : 100 Jam Pembelajaran

   

  NO.

  KOMPETENSI/

  SUB KOMPETENSI

  PEMBELAJARAN

  PENGETAHUAN

  KETERAMPILAN

  B.

  Menerapkan prosedur darurat

   

   

  B1.

  Menerapkan prosedur penyelamatan kapal, awak kapal, dan muatan pada berbagai kondisi darurat

  • Prosedur penyelamatan kapal tubrukan

   

  • Prosedur penyelamatan pada kondisi cuaca darurat
  • Prosedur penyelamatan kapal tenggelam
  • Prosedur penyelamatan kapal kandas
  • Prosedur penyelamatan kapal kebakaran
 • Menerapkan prosedur penyelamatan pada kondisi kapal tubrukan dan sesudahnya
 • Menerapkan prosedur penyelamatan pada kondisi cuaca darurat dan sesudahnya
 • Menerapkan prosedur penyelamatan pada kondisi kapal tenggelam
 • Menerapkan prosedur penyelamatan pada kondisi kapal kandas dan sesudahnya
 • Menerapkan prosedur penyelamatan pada kondisi kapal kebakaran dan sesudahnya
 • B2.

  Menerapkan prosedur penyelamatan orang di laut

  • Prosedur penyelamatan orang di laut
 • Menerapkan prosedur penyelamatan orang di laut
 • B3.

  Memberikan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K)

  • Struktur tubuh manusia
  • Otot dan jaringan
  • Tulang dan rangka
  • Sistem pernafasan
  • Sistem peredaran darah
  • Sistem pencernaan
  • Obat-obatan ringan
  • Prosedur P3K
  • Perlengkapan P3K
  • Jenis-jenis penangkal racun
  • Pernafasan buatan
  • Prosedur membalut dan membidai
  • Resusitasi jantung
  • Resusitasi tulang
 • Memberikan pertolongan pertama dalam hal luka gores, luka bakar, membalut luka, patah tulang, pingsan, keracunan, gangguan pernafasan, kecelakaan listrik/petir, kejang dan terkilir, menyelamatkan orang tenggelam
 • B4.

  Menggunakan peralatan penolong

  • Jenis peralatan penolong
  • Prosedur menggunakan baju pelampung
  • Prosedur menggunakan sekoci penolong
  • Prosedur menggunakan sekoci otomatis
 • Menggunakan baju pelampung, pelampung penolong
 • Menggunakan sekoci penolong
 • Menggunakan sekoci otomatis
 • B5.

  Menggunakan alat pemadam kebakaran

  • Jenis dan fungsi peralatan pemadam kebakaran
  • Instalasi pemadam kebakaran di kapal
  • Prosedur penggunaan berbagai alat pemadam kebakaran
  • Prosedur pelaporan sesudah terjadinya kebakaran
 • Mengidentifikasi jenis peralatan pemadam kebakaran
 • Menemukan berbagai jenis peralatan pemadam kebakaran di atas kapal
 • Menggunakan berbagai alat pemadam kebakaran
 • Membuat laporan kebakaran
 • C.

  Menerapkan prosedur keselamatan pelayaran

   

   

  C1.

  Menerapkan peraturan internasional tentang pencegahan tubrukan di laut (P2TL)

  • Peraturan internasional tentang pencegahan tubrukan di laut (COLREG 72)
  • Peraturan –peraturan lain
 • Menerapkan peraturan internasional tentang pencegahan tubrukan di laut
 • C2.

  Menerapkan prosedur jaga laut

  • Prosedur jaga laut
  • Tanggung jawab jaga
  • Pengamatan dan kecakapan pelaut

   

  • Dokumen kapal
 • Melaksanakan jaga laut
 • Melaksanakan sistem kerja di kapal
 • Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan jabatannya
 • Menggunakan dokumen kapal
 • C3.

  Mengidentifikasi jenis dan fungsi lampu navigasi dan sosok benda

  • Jenis dan fungsi lampu navigasi

   

  • Sosok benda di darat yang berguna untuk pelayaran
 • Mengidentifikasi berbagai jenis lampu navigasi
 • Memasang dan mengartikan lampu navigasi
 • Mengidentifikasi berbagai sosok benda di darat yang berguna untuk pelayaran
 • C4.

  Mengidentifikasi tanggung jawab antar kapal

  • Alur pelayaran sempit dan jalur pemisah lalu lintas
  • Informasi rute kapal
  • Peringatan navigasi dan NAVTEX
  • Penggunaan radar ARPA

   

   

   

  • Prosedur pada waktu kapal melakukan penyusulan, posisi berhadapan dan berpotongan
 • Menerapkan pelayaran pada alur pelayaran sempit dan memanfaatkan jalur pemisah lalu lintas
 • Memanfaatkan informasi rute kapal, peringatan navigasi dan NAVTEX, serta menggunakan radar ARPA untuk mencegah tubrukan di laut
 • Menerapkan prosedur yang harus dilakukan pada waktu penyusulan, posisi berhadapan dan berpotongan
 • C5.

  Menggunakan garis haluan sesuai dengan ketentuan umum tentang rute kapal

  • Fungsi garis haluan dalam pelayaran sesuai dengan ketentuan umum rute kapal
 • Menggunakan garis haluan dalam pelayaran
 • C6.

  Mengoperasikan radar

  • Jenis dan fungsi radar
  • Prosedur penggunaan radar
  • Interpretasi data radar
 • Mengoperasikan radar sesuai dengan jenis dan fungsinya
 • Menginterpretasikan data radar
  1. STANDAR KELAYAKAN LAUT

  Tingkat I : 180 Jam Pembelajaran

   

  NO.

  KOMPETENSI/

  SUB KOMPETENSI

  PEMBELAJARAN

  PENGETAHUAN

  KETERAMPILAN

  D.

  Menerapkan standar kelayakan laut

   

   

   

  D1.

  Mengidentifikasi Bangunan Kapal

  • Stabilitas kapal
  • Kemiringan kapal
  • Keseimbangan statis
 • Mengklasifikasikan jenis stabilitas kapal
 • Menentukan ukuran kapal
 • Menghitung tonase kapal
 • D2.

  Menggambar skema dan menyebutkan mana bagian kapal dan fungsinya

  • Bagian-bagian kapal dan fungsinya
  • Berbagai bentuk haluan dan buritan kapal
  • Dasar berganda
  • Tata letak gading-gading
 • Membedakan berbagai bentuk haluan dan buritan kapal
 •  

  • Mengidentifikasi dasar berganda
  • Membedakan tata letak gading-gading

  D3.

  Mengidentifikasi tipe kapal, ukuran, dan fungsinya

  • Tipe kapal, ukuran dan fungsinya
  • Klasifikasi kapal menurut daerah pelayaran
 • Mengidentifikasi tipe kapal berdasarkan ukuran dan fungsinya
 • Mengklasifikasi kapal menurut daerah pelayaran
 • D4.

  Menentukan persyaratan kedap air

  • Fungsi sekat kedap air
  • Persyaratan kedap air
  • Fungsi penyambungan dengan cara las dan cara keling
  • Fungsi penataan balast
 • Mengidentifikasi fungsi sekat kedap air untuk keseimbangan kapal
 • Mengidentifikasi fungsi penyambungan dengan cara las dan cara keling
 • Mengidentifikasi fungsi penataan balast untuk keseimbangan
 • D5.

  Melakukan pencegahan karat dan teritip

  • Karat, teritip, dan penyebabnya
  • Bahan pencegah karat dan teritip
  • Pencegahan karat dan teritip
 • Mengidentifikasi bahan pencegah karat
 • Mengidentifikasi bahan antiteritip
 • Melakukan pencegahan karat dan teritip
 • D6.

  Menghitung dan menetapkan keseimbangan kapal, trim, dan kekuatan pelengkapannya

  • Stabilitas kapal dan cara menghitungnya

   

  • Prosedur menjaga keseimbangan kapal
 • Menentukan titik KC, KB, KM
 • Menghitung stabilitas kapal
 • Melaksanakan percobaan stabilitas
 • Menjaga keseimbangan kapal
 • D7.

  Menetapkan perpindahan titik apung (COB) dan titik berat (COG) berkenaan dengan bongkar, muat dan perpindahan muatan

  • Prosedur menentukan keseimbangan dan kekuatan kapal
 • Menghitung keseimbangan dan kekuatan kapal
 • D8.

  Menghitung pengurangan daya apung karena kandas dan kebocoran kapal

  • Pengurangan daya apung akibat kandas dan kebocoran kapal
 • Menghitung pengurangan daya apung akibat kandas dan kebocoran kapal
 • D9.

  Merawat Konstruksi Bangunan Kapal

  • Jenis peralatan kapal kayu
  • Bagian-bagian kapal kayu
  • Cara memperbaiki kebocoran
  • Bahan-bahan pakel
  • Jenis cat kayu dan prosedur pengecatan
  • Proses galvanisasi
  • Jenis dan tingkat timbulnya karat
  • Menghilangkan karat dan teritip
  • Teknis kapal masuk dock
  • Fungsi dan ukuran geladak
  • Fungsi dan ukuran palka
  • Cara merawat geladak dan palka
  • Konstruksi kemudi kapal
  • Cara merawat konstruksi kemudi
 • Melakukan perawatan ringan konstruksi kapal kayu
 •  

   

   

   

  • Melakukan perawatan ringan konstruksi kapal baja

   

  • Menerapkan cara kapal masuk dock
  • Merawat geladak dan palka kapal

   

  • Merawat konstruksi kemudi

  1. PENCEGAHAN POLUSI, KARANTINA DAN SANITASI

  Tingkat I : 100 Jam Pembelajaran

   

  NO.

  KOMPETENSI/

  SUB KOMPETENSI

  PEMBELAJARAN

  PENGETAHUAN

  KETERAMPILAN

  E.

  Melakukan prosedur pencegahan polusi laut

   

   

  E1.

  Mengidentifikasi prinsip umum lingkungan hidup

  • Prinsip umum pemeliharaan lingkungan hidup
 • Menerapkan upaya menjaga lingkungan hidup
 • E2.

  Menerapkan prosedur pencegahan polusi laut (Marpol 71 dan 78 serta Annex I dan II)

  • Marpol 71 dan 78 serta Annex I dan II
  • Prosedur pemeriksaan pembuangan minyak di kamar mesin
  • Pengisian oil record book
  • Cara membersihkan dan mencuci ulang sebelum muat
  • Penggunaan pelampung pencegah tumpahan minyak di laut
  • Dokumen pencegahan pencemaran laut

   

   

  • Memeriksa pembuangan minyak di kamar mesin
  • Mengisi oil record book
  • Melakukan pembersihan dan pencucian ulang sebelum muat
  • Menggunakan pelampung pencegah tumpahan minyak di laut
  • Mengisi dokumen yang berkaitan dengan pencegahan pencemaran laut

  E3.

  Mengoperasikan dan merawat peralatan pencegah pencemaran laut

  • Jenis dan fungsi peralatan pencegah pencemaran laut
  • Prosedur mengoperasikan dan merawat peralatan pencegah pencemaran laut
 • Mengoperasikan dan merawat peralatan pencegah pencemaran laut
 • F.

  Melakukan karantina dan menjaga sanitasi

   

   

  F1.

  Mengidentifikasi berbagai jenis penyakit menular yang membahayakan penumpang dalam pelayaran dan pencegahannya

  • Jenis penyakit menular yang membahayakan pelayaran
  • Prosedur pencegahan penyakit menular
  • Upaya pertolongan pada pengidap penyakit menular
 • Memberikan pertolongan darurat pada pengidap penyakit menular
 • F2.

  Mengidentifikasi

  Daerah pelayaran tertentu yang membahayakan kesehatan penumpang dalam pelayaran

  • Daerah pelayaran yang berbahaya dalam penularan penyakit
 • Mengidentifikasi daerah pelayararn tertentu yang membahayakan kesehatan
 • F3.

  Melakukan karantina terhadap si sakit di atas kapal

  • Prosedur karantina terhadap si sakit di atas kapal
 • Melakukan karantina terhadap si sakit di atas kapal
 • F4.

  Menjaga kebersihan instalasi sanitasi di atas kapal

  • Instalasi sanitasi di atas kapal
  • Kebersihan sanitasi
 • Menjaga kebersihan instalasi sanitasi di atas kapal
 • F5.

  Menjaga keamanan berkomunikasi dengan si sakit di atas kapal

  • Cara berkomunikasi yang aman dengan pengidap penyakit menular di atas kapal
 • Melakukan komunikasi yang aman dengan pengidap penyakit menular di atas kapal
 • F6

  Menginformasikan keberadaan si sakit dengan penyakit manular pada pelabuhan tujuan

  • Mengidentifikasi kondisi si sakit
 • Menginformasikan keberadaan si sakit dengan penyakit manular pada pelabuhan tujuan
  1. KOMUNIKASI DAN MERSAR

  Tingkat I : 140 Jam Pembelajaran

   

  NO.

  KOMPETENSI/

  SUB KOMPETENSI

  PEMBELAJARAN

  PENGETAHUAN

  KETERAMPILAN

  G.

  Melakukan komunikasi dan Mersar

   

   

  G1.

  Melakukan komunikasi dengan kode isyarat visual

  • Isyarat morse dengan tangan, dan cahaya
  • Isyarat bendera (semaphore, bendera isyarat internasional)
 • Menggunakan isyarat Morse tangan
 • Menggunakan isyarat Morse cahaya
 • Menggunakan isyarat bendera semaphore
 • Menggunakan isyarat bendera internasional
 • G2.

  Melakukan komunikasi dengan kode isyarat bunyi

  • Isyarat morse dengan bunyi
 • Menggunakan isyarat morse dengan bunyi
 • G3.

  Melakukan komunikasi dengan telepon dan komunikasi radio

  • Prosedur penggunaan radio, telepon, dan telegraf
 • Menggunakan radio, telepon, dan telegraf
 • G4.

  Mengidentifikasi jenis dan fungsi tanda-tanda bahaya

  • Jenis dan fungsi tanda-tanda bahaya
 • Melakukan prosedur isyarat bahaya sesuai standar IMO
 • G5.

  Menggunakan isyarat bahaya darurat

  • Jenis dan fungsi tanda-tanda bahaya darurat
 • Melakukan prosedur isyarat bahaya darurat sesuai standar IMO
 • G6.

  Melakukan SAR untuk kapal lain sesuai standar prosedur yang ditentukan

  • Prosedur melakukan SAR untuk kapal lain
 • Melakukan SAR untuk kapal lain sesuai standar prosedur yang ditentukan
  1. KERJA BANGKU DAN TALI-MENALI

  Tingkat I : 140 Jam Pembelajaran

   

  NO.

  KOMPETENSI/

  SUB KOMPETENSI

  PEMBELAJARAN

  PENGETAHUAN

  KETERAMPILAN

  H.

  Melaksanakan kerja bangku

   

   

   

  H1.

  Mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi metal dan non-metal

  • Jenis, sifat, dan fungsi metal
  • Jenis, sifat, dan fungsi non-metal
 • Mengidentifikasi jenis metal dan non-metal sesuai kebutuhan berdasarkan sifat dan fungsinya
 • H2.

  Mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi ferro dan non-ferro

  • Jenis, sifat, dan fungsi ferro
  • Jenis, sifat, dan fungsi non-ferro
 • Mengidentifikasi jenis ferro dan non-ferro sesuai kebutuhan berdasarkan sifat dan fungsinya
 • H3.

  Mengidentifikasi dan memilih bahan sesuai dengan keperluan

  • Mengidentifikasi bahan sesuai keperluan berdasarkan bahan asli yang akan diganti/diperbaiki
 • Menentukan bahan sesuai keperluan berdasarkan bahan asli yang akan diganti/diperbaiki
 • H4.

  Mengidentifikasi besi tuang dan menyebutkan campurannya

  • Jenis besi tuang
  • Campuran besi tuang
 • Mengidentifikasi besi tuang dan menyebutkan campurannya
 • H5.

  Melakukan aplikasi pekerjaan panas

  • Pekerjaan panas dalam kerja bangku
 • Melakukan aplikasi pekerjaan panas
 • H6.

  Memotong bahan dengan menggunakan alat potong

  • Cara memotong bahan
 • Memotong bahan dengan menggunakan alat potong
 • H7.

  Membuat sambungan tetap dengan las, keling, dan solder

  • Cara membuat sambungan tetap dengan las
  • Cara membuat sambungan tetap dengan keling
  • Cara membuat sambungan tetap dengan solder
 • Membuat sambungan tetap dengan las, keling, dan solder
 • H8.

  Membuat sambungan tidak tetap

  • Cara membuat sambungan tidak tetap
 • Membuat sambungan tidak tetap
 • H9.

  Menajamkan bahan dengan alat penajam

  • Cara menajamkan bahan dengan alat penajam
 • Menajamkan bahan dengan alat penajam
 • H10.

  Meratakan permukaan bahan dengan alat perata (kikir)

  • Cara meratakan permukaan bahan
 • Meratakan permukaan bahan dengan alat perata (kikir)
 • H11.

  Membuat lubang dengan alat pelubang sesuai dengan kebutuhan

  • Cara membuat lubang
 • Membuat lubang dengan alat pelubang sesuai dengan kebutuhan
 • H12.

  Melakukan penyepuhan, menormalkan logam,pengeratan, dan pemanasan

  • Cara melakukan penyepuhan
  • Cara menormalkan logam
  • Cara mengerat logam
  • Pemanasan logam
 • Melakukan penyepuhan
 • Menormalkan logam
 • Mengerat logam
 • Memanaskan logam
 • H13.

  Melakukan pekerjaan bubut rata, ulir, dan bubut dalam

  • Cara membubut rata
  • Cara membubut ulir
  • Cara membubut dalam
 • Melakukan pekerjaan bubut rata, ulir, dan bubut dalam
 • I.

  Membuat berbagai simpul dan kebutuhan tali-menali di kapal

   

   

  I1.

  Mengidentifikasi jenis, sifat dan fungsi tali yang dipergunakan di kapal

  • Jenis, sifat, dan fungsi tali
 • Mengidentifikasi jenis, sifat dan fungsi tali yang dipergunakan di kapal
 • I2.

  Mengidentifikasi jenis, sifat dan fungsi simpul serta bahan yang tepat

  • Jenis, sifat, dan fungsi simpul
  • Bahan untuk berbagai jenis simpul
 • Mengidentifikasi jenis, sifat dan fungsi simpul serta bahan yang tepat
 • I3.

  Membuat simpul dalam tali-menali yang dipergunakan di kapal

  • Cara membuat berbagai jenis simpul
 • Membuat simpul dalam tali-menali yang dipergunakan di kapal
 • I4.

  Merawat tali di kapal

  • Cara merawat tali di kapal
 • Merawat tali di kapal
 • I5.

  Menggunakan dan merawat kerek/takal

  • Cara menggunakan dan merawat kerek/takal
 • Menggunakan dan merawat kerek/takal
 • I6.

  Menggunakan alat berlabuh jangkar

  • Prosedur menggunakan alat berlabuh jangkar
 • Menggunakan alat berlabuh jangkar
  1. DASAR KELISTRIKAN DAN ELEKTRONIKA

  Tingkat I : 140 Jam Pembelajaran

   

  NO.

  KOMPETENSI/

  SUB KOMPETENSI

  PEMBELAJARAN

  PENGETAHUAN

  KETERAMPILAN

  J.

  Menerapkan dasar kelistrikan dan elektronika

   

   

  J1.

  Memasang dan merawat instalasi penerangan kapal

  • Cara melakukan instalasi penerangan kapal
  • Cara merawat instalasi penerangan kapal
 • Memasang dan merawat instalasi penerangan kapal
 • J2.

  Mengoperasikan dan merawat peralatan elektronika di kapal

  • Cara mengoperasikan peralatan elektronika di kapal :
  • Instalasi radar
  • Radio komunikasi
  • Echo Sounder
  • Gyro Compass
  • Sonar
  • GPS
  • Cara merawat peralatan elektronika di kapal
  • Mendeskripsikan cara kerja GPS
 • Mengidentifikasi instalasi radar, RDF< radio komunikasi
 • Mengidentifikasi instalasi Echo Sounder, Gyro Compass, Sonar
 •  

  1. PELAYARAN DATAR

  Tingkat II : 220 Jam Pembelajaran

   

  NO.

  KOMPETENSI/

  SUB KOMPETENSI

  PEMBELAJARAN

  PENGETAHUAN

  KETERAMPILAN

  K.

  Melakukan pelayaran datar, menentukan posisi dan arah kapal

  K1.

  Menjangka peta

  • Peta laut untuk menentukan posisi dan arah kapal
  • Cara menjangka peta
  • Simbol, legenda peta dan singkatan dalam peta
  • Ordinat di laut
  • Cara melukis garis baringan dan haluan
 • Menggunakan peta laut untuk menentukan posisi dan arah kapal
 • Menafsirkan simbol, legenda peta, dan singkatan
 • Menentukan ordinat di laut
 • Melukis garis baringan dan haluan
 • K2.

  Merencanakan pelayaran

  • Rencana pelayaran
  • Pemanfaatan peta laut dan publikasi navigasi
  • Koordinat bumi
  • Membaring/baringan
 • Merencanakan pelayaran
 •  

   

   

  K3.

  Menghitung arah haluan kapal

  • Haluan dan kecapatan kapal
  • Pengaruh angin dan arus
  • Navigasi pantai
 • Menghitung haluan dan kecepatan kapal
 • K4.

  Menghitung deviasi haluan kapal

  • Salah tunjuk
  • Kompas dan kompas magnetik
  • Magnet bumi dan penyimpangan kompas kapal
  • Gyro Kompas/Kompas gasing
  • Kesalahan kompas dan koreksi
 • Mengoreksi hasil baringan
 • K5.

  Menghitung haluan dan jarak

  • Perhitungan haluan jauh
  • Kemudi otomatis
  • R.O.T.I.
  • Pengontrolan kemudi
 • Membuat garis haluan sesuai rute pelayaran
 • Mengarahkan kapal dengan kemudi manual dan otomatis
 • K6.

  Menentukan posisi kapal dengan memanfaatkan benda-benda darat

  • Membaring/baringan
 • Menentukan posisi kapal dengan membaring benda darat
 • K7.

  Menentukan posisi kapal dengan memanfaatkan alat navigasi dan lampu suar

  • Jenis alat navigasi
  • Jenis lampu suar
 • Memanfaatkan alat navigasi dan lampu suar untuk menentukan posisi kapal
 • K8.

  Menentukan posisi duga, menetapkan arah angin, dan arus laut

  • Cara menentukan posisi duga
  • Jenis, dan sifat angin serta pengaruhnya pada pelayaran
  • Jenis, dan sifat arus laut serta pengaruhnya pada pelayaran
 • Menentukan posisi duga, menetapkan arah angin, dan arus laut
 • K9.

  Memperkirakan kecepatan kapal

  • Cara memperkirakan kecepatan kapal
 • Memperkirakan kecepatan kapal
 • K10.

  Menentukan posisi kapal dengan RDF, radar dan GPS

  • Cara menentukan posisi kapal dengan RDF
  • Cara menentukan posisi kapal dengan radar
  • Cara menentukan posisi kapal dengan GPS
 • Menentukan posisi kapal dengan RDF, radar, dan GPS
 • K11.

  Memanfaatkan publikasi navigasi untuk menentukan posisi dan arah kapal

  • Cara memanfaatkan publikasi navigasi untuk menentukan posisi dan arah kapal
 • Memanfaatkan publikasi navigasi untuk menentukan posisi dan arah kapal
 • K12.

  Memanfaatkan informasi pasang surut, memanfaatkan peringatan radio dan informasi

  • Cara memanfaatkan informasi pasang surut, memanfaatkan peringatan radio dan informasi
 • Memanfaatkan informasi pasang surut, memanfaatkan peringatan radio dan informasi
 • K13.

  Menerapkan sistem pelampungan

  • Sistem pelampungan Lateral dan Kardinal
  • Sistem pelampungan = A
 • Menerapkan sistem pelampungan
  1. PERLENGKAPAN DAN ALAT BANTU NAVIGASI

  Tingkat II : 180 Jam Pembelajaran

   

  NO.

  KOMPETENSI/

  SUB KOMPETENSI

  PEMBELAJARAN

  PENGETAHUAN

  KETERAMPILAN

  L.

  Mengoperasikan peralatan navigasi

  L1.

  Mengoperasikan peralatan navigasi biasa

  • Jenis, sifat, dan fungsi peralatan navigasi biasa
  • Cara mengoperasikan kompas
  • Cara mengoperasikan alat baring
  • Cara mengoperasikan Perum tali
  • Cara mengoperasikan topdal
  • Cara mengoperasikan sextan
  • Cara mengoperasikan termometer,
  • Cara mengoperasikan barometer
  • Cara mengoperasikan anemometer
  • Cara mengoperasikan cronometer
  • Cara mengoperasikan hygrometer
 • Menggunakan kompas, alat baring, Perum tali, topdal, dan sextan
 • Menggunakan Termometer, barometer, anemometer, cronometer, dan hygrometer
 • L2.

  Mengoperasikan peralatan navigasi elektronika

  • Cara mengoperasikan Perum Gema
  • Cara mengoperasikan peralatan sonar
  • Cara mengoperasikan radar
 • Menggunakan Perum gema, sonar, radar.
 • L3.

  Mengoperasikan peralatan navigasi satelit

  • Cara mengoperasikan peralatan GPS
  • Cara memanfaatkan buku harian kapal
 • Menggunakan GPS
 • Memanfaatkan buku harian kapal
  1. OLAH GERAK DAN PENGENDALIAN KAPAL

  Tingkat II : 220 Jam Pembelajaran

   

   

  NO.

  KOMPETENSI/

  SUB KOMPETENSI

  PEMBELAJARAN

  PENGETAHUAN

  KETERAMPILAN

  M.

  Melakukan olah gerak dan pengendalian kapal

   

   

  M1.

  Mengidentifikasi perlengkapan olah gerak kapal

  • Jenis, sifat, dan fungsi perlengkapan olah gerak dan pengendalian kapal

   

  M2.

  Mengemudikan kapal maju, mundur, cikar kanan, dan cikar kiri

  • Prosedur mengemudikan kapal maju dan mundur
  • Prosedur mengemudikan kapal cikar kanan dan cikar kiri
 • Mengemudikan kapal maju, mundur, cikar kanan, dan cikar kiri
 • M3.

  Merapatkan kapal dan berlabuh jangkar

  • Prosedur merapatkan kapal (sandar kanan dan sandar kiri) dengan dan tanpa arus/angin
  • Prosedur berlabuh jangkar
 • Melakukan sandar kanan dan sandar kiri dengan arus/angin
 • Melakukan sandar kanan dan sandar kiri tanpa arus/angin
 • Melakukan berlabuh jangkar
 • M4.

  Meninggalkan pelabuhan

  • Prosedur meninggalkan pelabuhan dengan buritan dan haluan
 • Meninggalkan pelabuhan dengan buritan dan haluan
 • M5.

  Melakukan olah gerak di laut lepas

  • Prosedur melakukan olah gerak dan pengedalian kapal di laut lepas
 • Melakukan olah gerak di laut lepas
 • M6.

  Melakukan olah gerak kapal pada cuaca buruk

  • Prosedur melakukan olah gerak dan pengedalian kapal pada cuaca buruk
 • Melakukan olah gerak pada cuaca buruk
 • M7.

  Menerapkan olah gerak kapal pada prosedur landing (mengandaskan bagian haluan kapal)

  • Prosedur olah gerak kapal pada posisi landing
 • Menerapkan prosedur olah gerak kapal pada posisi landing
 • M8.

  Mengidentifikasi sistem kemudi otomatis dan cara bekerjanya

  • Sifat sistem kemudi otomatis
  • Cara bekerja kemudi otomatis
 • Mengendalikan kapal dengan kemudi otomatis
 • M9.

  Mengidentifikasi sifat dan fungsi kemudi manual dan otomatis

  • Sifat sistem kemudi otomatis
  • Cara bekerja kemudi otomatis
 • Mengendalikan kapal dengan kemudi otomatis
  1. GEOGRAFI DAN METEOROLOGI TERAPAN

  Tingkat II : 160 Jam Pembelajaran

   

   

  NO.

  KOMPETENSI/

  SUB KOMPETENSI

  PEMBELAJARAN

  PENGETAHUAN

  KETERAMPILAN

  N.

  Menerapkan pengetahuan geografi dan meteorologi pada pelayaran

   

   

  N1.

  Membaca peta pelayaran dan menentukan koordinat

  • Peta pelayaran
  • Koordinat pada peta pelayaran
 • Membaca peta pelayaran dan menentukan koordinat
 • N2.

  Mengidentifikasi suhu, udara, angin, dan pengaruhnya terhadap pelayaran

  • Suhu, udara, angin, dan pengaruhnya terhadap pelayaran
 • Mengidentifikasi suhu, udara, angin, dan pengaruhnya terhadap pelayaran
 • N3.

  Mengidentifikasi awan, gelombang, dan pengaruhnya terhadap pelayaran

  • Awan, gelombang, dan pengaruhnya terhadap pelayaran
 • Mengidentifikasi awan, gelombang, dan pengaruhnya terhadap pelayaran
 • N4.

  Menggunakan peralatan meteorologi

  • Jenis peralatan meteorologi
  • Cara mengoperasikan peralatan meteorologi
 • Menggunakan peralatan meteorologi
 • N5.

  Memanfaatkan informasi cuaca laut pelayaran

  • Jenis informasi cuaca laut pelayaran
  • Cara memanfaatkan informasi cuaca laut pelayaran
 • Memanfaatkan informasi cuaca laut pelayaran
 • N6.

  Menerapkan informasi meteorologi pada pelayaran

  • Informasi meteorologi pada pelayaran
 • Menerapkan informasi meteorologi pada kondisi pelayaran tertentu
  1. PENANGANAN MUATAN DAN KESEIMBANGAN KAPAL

  Tingkat II : 220 Jam Pembelajaran

   

   

  NO.

  KOMPETENSI/

  SUB KOMPETENSI

  PEMBELAJARAN

  PENGETAHUAN

  KETERAMPILAN

  O.

  Menangani muatan dan memelihara keseimbangan pada kapal niaga

   

   

  O1.

  Mengidentifikasi palka berdasarkan ukuran palka dan jenis kapal

  • Jenis palka berdasarkan ukurannya
  • Jenis ukuran palka berdasarkan jenis kapal
 • Mengidentifikasi palka berdasarkan ukuran palka dan jenis kapal
 • O2.

  Mengklasifikasi jenis muatan dan memisahkan muatan berdasarkan sifat dan keamanan bahan

  • Jenis muatan berdasarkan sifatnya
  • Jenis muatan berdasarkan keamanan bahan
 • Mengklasifikasi jenis muatan dan memisahkan muatan berdasarkan sifat dan keamanan bahan
 • O3.

  Menetapkan cara bongkar dan muat berdasarkan jenis muatan

  • Cara bongkar muat berdasarkan sifat muatan
  • Cara bongkar muat berdasarkan keamanan muatan
 • Menetapkan cara bongkar dan muat berdasarkan jenis muatan
 • O4.

  Mempersiapkan ruang muat berdasarkan jenis, berat, jumlah, dan keamanan bahan serta daerah tujuan

  • Perancangan ruang muat berdasarkan jenis, berat dan jumlah muatan
  • Perancangan ruang muat berdasarkan keamanan bahan
  • Perancangan ruang muat berdasarkan daerah tujuan
 • Mempersiapkan ruang muat berdasarkan jenis, berat, jumlah, dan keamanan bahan serta daerah tujuan
 • O5.

  Melakukan bongkar muat dan memelihara keseimbangan kapal

  • Keseimbangan kapal pada waktu proses bongkar muat
  • Keseimbangan kapal karena perubahan muatan
 • Melakukan bongkar muat dan memelihara keseimbangan kapal
  1. PELAYARAN ASTRONOMI

  Tingkat III : 280 Jam Pembelajaran

   

   

  NO.

  KOMPETENSI/

  SUB KOMPETENSI

  PEMBELAJARAN

  PENGETAHUAN

  KETERAMPILAN

  P.

  Melakukan pelayaran astronomi, menentukan posisi dan arah kapal

   

   

  P1.

  Merencanakan pelayaran

  • Cara merencanakan pelayaran astronomi
 • Merencanakan pelayaran astronomi
 • P2.

  Memanfaatkan benda angkasa untuk menentukan posisi kapal

  • Cara memanfaatkan benda angkasa untuk menentukan posisi kapal
 • Memanfaatkan benda angkasa untuk menentukan posisi kapal
 • P3.

  Mengetahui kesalahan dan menentukan koreksi pada kompas magnetik

  • Kesalahan pada kompas magnetik
  • Cara melakukan koreksi kesalahan kompas magnetik
 • Mengetahui kesalahan dan menentukan koreksi pada kompas magnetik
 • P4.

  Mengidentifikasi informasi cuaca laut pelayaran

  • Jenis, sifat, dan fungsi cuaca laut pelayaran
 • Mengidentifikasi informasi cuaca laut pelayaran
 • P5.

  Mengidentifikasi berbagai sistem cuaca

  • Sistem cuaca
 • Mengidentifikasi berbagai sistem cuaca
 • P6.

  Melakukan prosedur pelaporan dan menerapkan sistem pencatatan

  • Prosedur pelaporan
  • Sistem pencatatan pelayaran astronomi
 • Melakukan prosedur pelaporan dan menerapkan sistem pencatatan
 • P7.

  Menerapkan informasi meteorologi

  • Jenis, sifat, dan fungsi informasi meteorologi
 • Menerapkan informasi meteorologi
  1. PEMESINAN DAN PERLENGKAPAN KAPAL

  Tingkat III : 224 Jam Pembelajaran

   

   

  NO.

  KOMPETENSI/

  SUB KOMPETENSI

  PEMBELAJARAN

  PENGETAHUAN

  KETERAMPILAN

  Q.

  Menguasai fungsi pemesinan dan perlengkapan kapal

   

   

  Q1.

  Mengidentifikasi jenis dan cara bekerja mesin utama

  • Jenis mesin utama pada kamar mesin
  • Cara bekerja mesin utama
 • Mengidentifikasi jenis dan cara bekerja mesin utama
 • Q2.

  Mengidentifikasi sistem kemudi otomatis dan cara bekerjanya

  • Sistem kemudi otomatis
  • Cara bekerja kemudi otomatis
 • Mengidentifikasi sistem kemudi otomatis dan cara bekerjanya
 • Q3.

  Mengidentikasi perubahan kemudi manual ke otomatis dan sebaliknya

  • Perubahan kemudi manual ke kemudi otomatis
  • Perubahan kemudi otomatis ke kemudi manual
 • Mengidentikasi perubahan kemudi manual ke otomatis dan sebaliknya
 •  

  1. PENANGANAN MUATAN

  Tingkat III : 80 Jam Pembelajaran

   

   

  NO.

  KOMPETENSI/

  SUB KOMPETENSI

  PEMBELAJARAN

  PENGETAHUAN

  KETERAMPILAN

  R.

  Menangani muatan pada kapal niaga

   

   

  R1.

  Mempersiapkan ruang muat berdasarkan jenis, berat, jumlah, dan keamanan bahan serta daerah tujuan

  • Klasifikasi muatan berdasarkan berat, jumlah dan keamanan bahan muatan
  • Klasifikasi muatan berdasarkan daerah tujuan
 • Mempersiapkan ruang muat berdasarkan jenis, berat, jumlah, dan keamanan bahan serta daerah tujuan
 • R2.

  Mengidentifikasi dan menangani muatan curah kering, curah basah/cairan

  • Klasifikasi muatan curah kering dan curah basah
  • Perencanaan bongkar muat berdasarkan muatan curah basah-kering
 • Melakukan bongkar muat untuk muatan curah kering, dan curah basah/cairan
 • R3.

  Mengidentifikasi dan menangani muatan geladak

  • Klasifikasi muatan geladak
  • Perencanaan bongkar muat untuk muatan geladak
 • Melakukan bongkar muat untuk muatan geladak
 • R4.

  Menangani muatan peti kemas dan muatan berat lainnya

  • Jenis muatan peti kemas
  • Jenis muatan berat
  • Perencanaan bongkar muat peti kemas dan muatan berat lainnya
 • Melakukan bongkar muat muatan peti kemas dan muatan berat lainnya
  1. PAKET KEAHLIAN

  Tingkat III : 800 Jam Pembelajaran

  NO.

  KOMPETENSI/

  SUB KOMPETENSI

  PEMBELAJARAN

  PENGETAHUAN

  KETERAMPILAN

  S.

  Mampu melayarkan kapal niaga

   

   

  S1.

  Merencanakan, melaksanakan pelayaran dan menentukan posisi kapal

  • Pelayaran datar:
  • Koordinat-koordinat bumi
  • Perhitungan haluan dan jauh
  • Membaring
  • Angin dan arus
  • Penggunaan peta laut
  • Pengamatan pasang surut
  • Pelayaran Astronomi:
  • Penggunaan sextan
  • Almanak Nautika
  • Kompas dan Kemudi
  • Meteorologi:
  • Penggunaan alat-alat meteorologi
  • Pelaporan cuaca
  • Peralatan Navigasi:
  • Sistem navigasi satelit
  • Penggunaan radar
  • Penggunaan RDF
  • Penggunaan Echosounder
  • Pengisian buku harian kapal
 • Merencanakan pelayaran
 • Menentukan posisi kapal
 • Membuat garis haluan sesuai dengan rute pelayaran
 • Menghitung haluan dan jauh
 • Menggunakan peta laut
 • Membaca kompas
 • Mengoreksi kesalahan kompas
 • Menggunakan alat-alat meteorologi
 • Melaporkan keadaan cuaca
 • Menggunakan peralatan navigasi
 • S2.

  Melakukan tindakan dalam keadaan darurat

  • Prosedur darurat:
  • Latihan meninggalkan kapal
  • Tindakan yang diambil dalam keadaan darurat
  • Prosedur menolong orang jatuh ke laut
 • Menerapkan prosedur penyelamatan di laut
 • Melakukan latihan meninggalkan kapal
 • Menolong orang jatuh ke laut
 • S3.

  Menerapkan prosedur isyarat bahaya

  • Komunikasi dan Mersar:
  • Kode isyarat secara visual, bunyi dan komunikasi radio
  • SAR untuk kapal-kapal niaga sesuai standar IMO
 • Melakukan komunikasi dan menerapkan prosedur isyarat bahaya
 • S4.

  Melakukan olah gerak dan mengendalikan kapal

  • Olah gerak dan penanganannya:
  • Mengikuti pandu laut
  • Pengendalian kapal dan olah gerak di laut lepas
  • Pengendalian kapal dan olah gerak pada cuaca buruk
  • Berlabuh jangkar
  • Mengepil dan sandar
 • Melakukan olah gerak kapal dengan memperhitungkan pengaruh internal dan eksternal
 • Melakukan olah gerak kapal pada cuaca buruk
 • Melakukan olah gerak kapal pada waktu labuh jangkar
 • Melakukan olah gerak kapal pada waktu sandar
 • Melakukan olah gerak kapal pada waktu menolong orang jatuh ke laut
 • S5.

  Melakukan bongkar muat, menjaga muatan dan melaksanakan administrasi

  • Pemuatan, perencanaan dan pengamanan muatan:
  • Perencanaan pemuatan
  • Pemuatan dan pembongkaran muatan
  • Pemisahan muatan
  • Daya muat
  • Dokumen-dokumen muatan dan adminstrasi
 • Merencanakan pemuatan
 • Mempersiapkan ruang muat
 • Memisahkan muatan
 • Menghitung muatan
 • Mengarsipkan dokumen muatan
 • Memeriksa perpindahan titik apung (COB) dan titik berat (COG) yang disebabkan oleh bongkar, muat dan perpindahan muatan
 • S6.

  Menerapkan prosedur antipencemaran laut

  • Peralatan pencegahan, pencemaran dan perawatannya
  • Penggunaan pelampung pencegah tumpahan minyak
 • Menggunakan alat pencegah pencemaran di laut
 • Merawat peralatan pencemaran di laut
 •